Wyższe mandaty od nowego roku!

Wyższe mandaty od nowego roku!

To już pewne! 

Prezydent podpisał nowelizację prawa ruchu drogowego. Od nowego roku mandaty wzrosną radykalnie. Górna granica mandatu, którą będzie mieć prawo nałożyć sąd, wzrośnie od 5 do 30 tysięcy złotych. Są to jednak kary za najbardziej drastyczne przewinienia, jak spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Z jakimi mandatami należy się więc liczyć się w przypadku częściej spotykanym łamaniu prawa?

Zgodnie z nowelizacją, która wejdzie w życie już od 1 stycznia 2022 roku, najwyższą granicą grzywny nałożonej w postępowaniu mandatowym jest 5 tysięcy złotych. Gdy zaś kierowca jednocześnie złamał dwa lub więcej przepisów, policja będzie mogła nałożyć mandat do 6 tysięcy złotych. W nowym taryfikatorze nie podano jednak “widełek”, które określają przedział kary, jaką można nałożyć. W wykroczeniach, dla których zmieniono wysokość kary, podano jedynie dolną granicę mandatu. Wysokość mandatu może mieć jednakże duże znaczenie od okoliczności. Oto kilka najważniejszych zmian w taryfikatorze:

Nowy taryfikator!

Nieustąpienie pierszeństwa pieszemu.

od 1500

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej.

od 1500

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych.

od 1500

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa.

od 1500

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

od 1500

Jazda pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu.

od 2500

Jazda pojazdem nie mechanicznym pod wpływem alkoholu.

od 1000

Tamowanie lub utrudnianie ruchu.

od 500

Przekroczenie dozwolonej prędkości pojazdem mechanicznym o ponad 30 km/h.

od 800

Wyprzedzanie pojazdem mechanicznym mimo zakazu.

od 1000

Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień.

od 1500

Prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny bez uprawnień.

od 1500

Wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

od 2000

Objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, oraz wejścia lub wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym lub dwóch na przemian migających sygnałów czerwonych.

od 2000

Niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

od 8000

Kwoty, które zostały powyżej wymienione wynikają bezpośrednio z nowelizacji przepisów ruchu drogowego, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku. W pełnym taryfikatorze zostaną określone również górne granice kwot, które mogą być nałożone na poszczególne przewinienia – jednakże strona rządowa nie opublikowała na chwilę obecną takiego opracowania.

Zdjęcie podglądowe: fotoratownicza – Konrad Sikorski

źródło taryfikatora: autokult.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *