OSP KSRG Byczyna

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworznie-Byczynie mieści się na ulicy Kaczeńców 1 na swoim wyposażeniu posiada dwa pojazdy. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

– 489s01 GBA Renault Range D16


– 489s02 SLRt Ford Transit