OSP Ciężkowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworznie-Ciężkowicach mieści się na ulicy Księdza Andrzeja Mroczka 51 na swoim wyposażeniu posiada dwa pojazdy. Jednostka nie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

– 487s02 GLM Daewoo Lublin III


– 487s03 GBA Renault Range D16